VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Så moro at du vurderer å søke plass hos oss

Når du kommer til søknadsskjemaet på neste side, er det viktig å tenke på at søknaden din foreløpig ikke er bindende, og at du får god tid til å vurdere hva du ønsker.

grethemorten

Grethe og Morten, som vil være dine kontakter, vil også ta imot og behandle din søknad, og eventuelt kontakte deg om det er behov eller du ønsker det. Du får selvsagt en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Deretter vil du fra 1.februar eventuelt få tilbud om skoleplass ved Jeløy Folkehøyskole.

Ønsker du da en plass hos oss, så takker du ja til denne.

Velkommen som søker, og kanskje som elev!

TOPP
Personvern